E1-PERFIL

Perfil


Equip BR29

Equip multidisciplinari de professionals tècnics en el sector de la edificació, l'enginyeria, l'obra civil, les instal·lacions i estructures, que desenvolupa integralment serveis tècnics d'alta qualitat en edificació, obra civil, urbanització, l'urbanisme i arquitectura, del sector dels equipaments, habitatge i edificis terciaris d'àmbit públic i privat. A un altre nivell d'especialització, desenvolupem la gestió de projectes, el seu desenvolupament en l'execució, així com la gestió integral de processos d'inversió, localització de les inversions i desenvolupament del mateix de principi a fi.
Comptem amb una gran experiència en l'àmbit local i nacional en projectes i obres, i amb treballs realitzats a nivell internacional.

En el camp de l'arquitectura, el nostre equip destaca en el desenvolupament de projectes en l'àmbit d'atenció socio-sanitària, rehabilitació i restauració monumental, planificació urbanística i urbanització, adequació d'entorns monumentals i conjunts històrics, arquitectura residencial - unifamiliar i plurifamiliar - habitatges de protecció oficial i obra pública o privada del sector comercial, hoteler, educatiu i cultural. Treballem amb criteris d'incorporació d'estratègies per al desenvolupament en arquitectura bioclimàtica i sostenibilitat, mitjançant estudis en l'ambit de l'estalvi i desenvolupament de plans energètics.

Els serveis de Consultoria Integral ens permeten abordar de manera coordinada o independent, els treballs d'arquitectura, enginyeria, càlcul d'estructures i desenvolupament de suport tècnic per a la gestió de plans d'inversió tant en el sector públic com en el privat.

En totes les nostres propostes, concursos, projectes i obres, una de les nostres principals preocupacions i objectius és donar un sentit al disseny bioclimàtic i la sostenibilitat dels mitjans utilitzats, així com l'eco-eficiència energètica de les solucions plantejades, acreditada mitjançant processos regulats.

Altres importants apostes estratègiques són la innovació tecnològica continuada en l'àmbit de la construcció, la implantació de sistemes de qualitat i l'obertura a nous camps d'activitat, essent sempre aquestes, eines direccionades a la satisfacció de les necessitats reals dels clients.

Som un grup empresarial amb una decidida orientació al client, fonamentada en la qualitat del seu treball i el rigor de les les seves direccions i management d'obra. Tractem de fer realitat la convicció de que la persona és el fonament de l'empresa i la millor garantia d'un bon servei i, en conseqüencia, atorguem una gran atenció al desenvolupament professional i humà de les nostres empreses.

Des de la filosofia que regeix la nostra responsabilitat Social Corporativa (RSC), volem contribuir a l'evolució dels diferents entorns en que es desenvolupa la nostra activitat, desitjant ser partíceps al màxim dels projectes del client, valent-nos d'aquesta feina per promoure amb els nostres interlocutors, relacions cordials, sinceres i estables, basades especialment en el respecte mutu i la confiança.

Loading