E2_E3-EQUIP(X-JM)

J.M. Burgués


perfil_Jperfil_J_nom

Arquitecte Superior (Col·legiat Nº. 37651-5) llicenciat a l'ETSAB amb el títol d'Especialista en Estructures Arquitectòniques i Màster en Tecnologies per al Càlcul, l'Execució i el Control en l'Edificació per la Universitat Politècnica de Catalunya. Co-Director de la gestió executiva externa del Pla d'Inversions de la UdL. Ha estat Responsable de Gestió de l'Àrea de Formació de la Demarcació de Lleida del COAC i Arquitecte Coordinador de l'Àrea Tècnica de l'Oficina de Control Tècnic (OCTSA) a la Demarcació de Lleida del COAC. Comparteix la seva carrera d'Arquitecte amb la docència universitària i es membre de l'Associació d'Arquitectes Experts, Pèrits i Forenses del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya (AEPFC - COAC).

Soci i fundador de BR29 ARQUITECTES, assessoria integral en l'àmbit de l'arquitectura.
Soci i fundador de AREN CONSULTORS, consultoria integral en l'àmbit de la construcció, enginyeria civil, enginyeria i instal·lacions.
Soci i fundador de BeAT ASSOCIATES, consultoria integral en l'àmbit internacional.

Loading