E2_E3-EQUIP(X-JM)

X. Rodríguez


perfil_Xperfil_X_nom

Arquitecte Superior (col·legiat nº 377973-7) llicenciat per l'ETSAB (UPC), Especialista en Estructures Arquitectòniques i Màster en Tecnologies per al Càlcul, Execució i Control de l'Edifici per la Universitat Politècnica de Catalunya. Professor de Construcció, Rehabilitació i Restauració Patrimonial de l'Escola Politécnica Superior de la Universitat de Lleida (UdL). Director de la direcció executiva externa del Pla d'Inversions de la Universitat de Lleida (UdL). Comparteix la seva carrera com a arquitecte amb la docència universitària i es membre de l'Agrupació d'Arquitectes per la Defensa del Patrimoni Monumental (AADIPA), i de l'associació d'Arquitectes Experts, Pèrits i Forenses del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (AEPFC - COAC). Ha estat representant de l'AADIPA (Agrupació d'Arquitectes per la Defensa del Patrimoni), tresorer i Vocal de Projecció del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya (COAC).

Soci i fundador de BR29 ARQUITECTES, assessoria integral en l'àmbit de l'arquitectura.
Soci i fundador de AREN CONSULTORS, consultoria integral en l'àmbit de la construcció, enginyeria civil, enginyeria i instal·lacions.
Soci i fundador de BeAT ASSOCIATES, consultoria integral en l'àmbit internacional.

Soci de:

GBCE


Entrevista professional


Article sobre l'exportació


Entrevista professional

Loading