Share

Rehabilitació i Restauració Monumental

Antiga Canònica de la "Seu Vella". Lleida (SV-C)

  • ubicació: Lleida
  • Equip:Xavier F. Rodriguez + J. Fresquet + J. Coll + R. Solé (Restaurador) + I Lorés (Historiadora) + I. Gil (Arqueóloga)
  • Promotor:Generalitat de Catalunya – Departamiento de Cultura
  • Constructor:Urcotex L, S.L.U
  • Any:2003 (Fase I) 2006 (Fase II)
  • Estatus:Obra acabada
  • Superfície:3.500 m2
  • PEC:1.5 M eur