Share

Rehabilitació i Restauració Monumental

Capella de Recasens de la "Seu Vella". Lleida (SV-R)

  • Ubicació: Lleida
  • Equip:Xavier F. Rodriguez + J. Fresquet + E. Solsona + J. Coll + I. Lorés (Historiadora)+ J. Pey (Restaurador) + I. Gil (Arqueóloga)
  • Promotor:Generalitat de Catalunya – Departamiento de Cultura
  • Constructor:Urcotex L, S.L.U
  • Any:2002 (Fase I) 2007 (Fase II)
  • Estatus:Obra acabada
  • Superfície (const):75 m2
  • PEC:0.5 M eur