Share

Edifici Administratiu entre Mitgeres (C-D)

Entremitgeres. C-D

  • Ubicació: Lleida
  • Equip:BR29 + J. Olivart + Einesa
  • Promotor:Diputacio de Lleida
  • Constructor:-
  • Any:2017
  • Estatus:Concurs - Proposta finalista
  • Superfície (const):2.051,36 m2
  • PEC:2.14 M eur