Share

Habitatge unifamiliar

Habitatge unifamiliar (E-272)

  • Ubicació: Lleida
  • Equip:BR29 + A. Garcia Gotos + D. Btanch + J. Olivart
  • Promotor:Arkadia Global
  • Constructor:DMC
  • Any:2018-2020
  • Estatus:Obra acabada
  • Superfície (const):400m2
  • PEC:0.40M