Share

Chapel Monumental Restoration

“Recasens “ Chapel Monumental Restoration in “Seu Vella – Lleida“ (SV-R)

  • Localitation: Lleida
  • Team:Xavier F. Rodriguez + J. Fresquet + E. Solsona + J. Coll + I. Lorés (Historiadora)+ J. Pey (Restaurador) + I. Gil (Arqueóloga)
  • Client:Generalitat de Catalunya – Departamiento de Cultura
  • Constructor:Urcotex L, S.L.U
  • Year:2002 (Fase I) 2007 (Fase II)
  • Status:Restorate
  • Size:75 m2
  • $:0.5 M eur