Share

Avís Legal

AVÍS LEGAL

1.    Objete i acceptació
El present avís legal regula l'ús del nostre lloc web, de què és titular Br29 Arquitectes . La navegació pel lloc web de BR29 atribueix la condició d'usuari de la mateixa i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden patir modificacions. Vostè s'obliga a fer un ús correcte de la pàgina web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos de l'trànsit i el present Avís Legal. El vostè respondrà davant BR29 Arquitectes o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

2. Identificació i comunicacions
BR29 Arquitectes , en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l'informa que:
o La seva denominació social és: BR29 Arquitectes slp
o El seu CIF és: B25626565
o El seu domicili social està en: CARRER COMERÇ, 38 entresòl 4A (25007 - LLEIDA)
Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte especificats en la política de privacitat.

Totes les notificacions i comunicacions que realitzi amb BR29 Arquitectes es consideraran eficaços, a tots els efectes, sempre que es realitzin pels mitjans especificats anteriorment

3. Condicions d'accés i utilització
El lloc web i els seus serveis són d'accés lliure, no obstant això, BR29 Arquitectes condiciona la utilització d'alguns dels serveis oferts a la seva web al previ ompliment de l'corresponent formulari.
Vostè garanteix l'autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a BR29 Arquitectes i serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.
Vostè es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de BR29 Arquitectes i a no emprar-los per, entre d'altres:

o Difondre continguts, delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfob, ofensius, d'apologia de terrorisme o, en general, contraris a la llei o als l'ordre públic.
o Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d'alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de BR29 Arquitectes o de terceres persones; així com obstaculitzar l'accés d'altres usuaris a la pàgina web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals presta els seus serveis.
BR29 Arquitectes o Intentar accedir dades d'altres persones o a àrees restringides dels sistemes informàtics de BR29 Arquitectes o de tercers i, si s'escau, extreure informació.
o Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de BR29 Arquitectes o de tercers.
o Suplantar la identitat d'un altre usuari, de les administracions públiques o d'un tercer.
o Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l'autorització de l'titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
o Demanar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que n'hi hagi la prèvia sol·licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat pertany a BR29 Arquitectes, sense que puguin entendre com cedits cap dels drets d'explotació sobre els mateixos més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús del web.
En definitiva, vostè que accedeix a aquest lloc web, pot visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s'instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d'explotació.
Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de BR29 Arquitectes, sense que pugui entendre que l'ús o accés a la mateixa li atribueixi cap dret sobre els mateixos.
La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d'explotació queden prohibits.

L'establiment d'un hiperenllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre BR29 Arquitectes i el propietari de la pàgina web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part de BR29 Arquitectes dels seus continguts o serveis. Aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç prèviament hauran de sol·licitar autorització per escrit a BR29 Arquitectes. En tot cas, l'hiperenllaç únicament permetrà l'accés a la home-page o pàgina d'inici del nostre lloc web, així mateix haurà d'abstenir-se de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre BR29 Arquitectes, o incloure continguts il·lícits, contraris als bons costums i a l'ordre públic.

BR29 Arquitectes no es responsabilitza l'ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi en base als mateixos.

4. Exclusió de garanties i de responsabilitat

BR29 Arquitectes exclou, fins on permet l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

o Difondre continguts, delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfob, ofensius, d'apologia de terrorisme o, en general, contraris a la llei o als l'ordre públic.
o Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d'alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de BR29 Arquitectes o de terceres persones; així com obstaculitzar l'accés d'altres usuaris a la pàgina web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals presta els seus serveis.
BR29 Arquitectes o Intentar accedir dades d'altres persones o a àrees restringides dels sistemes informàtics de BR29 Arquitectes o de tercers i, si s'escau, extreure informació.
o Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de BR29 Arquitectes o de tercers.
o Suplantar la identitat d'un altre usuari, de les administracions públiques o d'un tercer.
o Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l'autorització de l'titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
o Demanar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que n'hi hagi la prèvia sol·licitud o consentiment.

5. Procediment en cas de realització d'activitats de caràcter il·lícit
En el cas que vostè o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà de posar-se en contacte amb BR29 Arquitectesidentificándose degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta.
Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi a la pàgina web de BR29 Arquitectes, serà d'aplicació la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals més propers a la seu de (Espanya).

6. Publicacions
La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l'únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web s'ha d'entendre com una guia sense propòsit de validesa legal.