Compartir

Habitatges Plurifamiliars

15 habitatges plurifamiliars entre mitgeres. E-032

  • ubicació: Alcarràs (Lleida)
  • equipBR29 + J. Olivart + TEC Enginyers
  • Promotor:La Gorsa Importaciones SL
  • Constructor:La Gorsa Importaciones SL
  • Any:2008
  • Estatus:Construït
  • Superfície:2553.12 m2
  • PEC:0.765 M eur