Compartir

reforma Hospitalització

Fase 1. Hospital Arnau de Vilanova.
E-032. Lleida

  • ubicació: Lleida
  • equipBR29 + Einesa + J. Olivart
  • Promotor:(ICS) Hospital Universitario Arnau de Vilanova
  • Constructor:-
  • Any:2018
  • Estatus:Concurs- 1R Premi. projecte Executiu
  • Superfície:1.060,91 m2
  • PEC:2 M eur