Share

Habitatges a Lleida

4 habitatges plurifamiliars entre mitgeres. E-052

  • Fotografia: Sofía Gómez Zúcar
  • Ubicació: Lleida
  • Equip:BR29 + GG Enginyeria + J. Olivart
  • Promotor:R. Castro
  • Constructor:Paviments Braó SL
  • Any:2010
  • Estatus:Obra acabada
  • Superfície (const):420.60 m2
  • PEC:0.475 M eur