Share

Restauració i Adequació de la coberta de l'Rectorat

Edifici Rectorat. UdL.
E-120. Lleida

  • Fotografia: Sofía Gómez Zúcar
  • Ubicació: Lleida
  • Equip:BR29 + J. Olivart
  • Promotor:Universidad de Lleida
  • Constructor:Codeco SL
  • Any:2009
  • Estatus:Obra acabada
  • Superfície (const):3829.60 m2
  • PEC:2.55 M eur